Motorola R7 No Keypad

HT Motorola R7, frekuensi VHF 136-174 MHz, UHF 400-527 MHz, UHF 800/900 MHz. 64 memory channel, power output VHF 5W, UHF 4W, waterproof, IP68/IP66.